Olet täällä

Yhtiöjärjestys

ELENIA OY YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Elenia Oy, englanniksi Elenia Ltd, ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhtiön toimialana on tarjota energia-alaan liittyviä palveluita. Yhtiö voi lisäksi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, muita arvopapereita sekä kiinteistöjä, käydä näillä kauppaa ja harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. 

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita enintään kaksitoista varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus oikeuttaa siihen. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa yhden tai useampia henkilöitä edustamaan yhtiötä prokuristina.

6 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä; ja
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.