Olet täällä

Regulaatio

Sähköverkkopalvelut ovat luonteeltaan ns. luonnollinen monopoli, jonka toiminta on sähkömarkkinalain mukaan luvanvaraista. Luvan myöntää ja lainsäädäntöä valvoo Energiavirasto. Sähköverkkotoimintaan ja -palveluun liittyy velvollisuuksia, joista tärkeimmät ovat verkon kehittämisvelvollisuus, sähkönkäyttöpaikkojen ja voimalaitosten sähköverkkoon liittämisvelvollisuus sekä sähkön siirtovelvollisuus. Energiavirasto valvoo, että verkonhaltijat täyttävät nämä velvoitteet.

Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuuden valvonnassa siirryttiin 1.1.2005 alkaen valvontamalliin, joka perustuu valvontajaksoihin sekä hinnoittelun kohtuullisuuden perusteiden määrittämiseen etukäteen. 

Lainsäädännön tavoite on taata sähkönkäyttäjille kohtuullinen hinnoittelu ja verkkoyhtiöille mahdollisuus palvelun ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Valvontamallin tavoitteena on kannustaa verkkoyhtiöitä kehittämään parempaa palvelua ihmisten arjen ja yhteiskunnan tarpeisiin. Energiavirasto valvoo kaikkia verkkopalvelua tuottavia yhtiöitä, joita on Suomessa noin 80.

Energiavirasto tarkastaa valvontajakson päätyttyä jokaisen yhtiön osalta erikseen, ovatko sen asiakkailta perimät verkkomaksut olleet voimassa olevien menetelmien ja sähkömarkkinalain mukaisia. Meneillään oleva valvontajakso sisältää verkkoyhtiöille muun muassa investointeihin, innovaatioihin, laatuun ja toiminnan tehokkuuteen liittyviä kannustimia, joilla yhtiö voi parantaa tuottoaan. Kohtuullinen tuotto on sidottu valtion kymmenen vuoden korkoon.