Olet täällä

Kumppanuudet

Elenian ja kumppaneiden yhteistyössä kehittämät toimintatavat ovat osoittautuneet tehokkaiksi asiakashankkeissa, investointiprojekteissa ja sähkökatkojen aiheuttamissa poikkeustilanteissa. Elenia on kehittänyt aktiivisesti urakointikäytäntöjä ja kannustanut uusia urakoitsijoita markkinoille. Yhtiö hankkii rakennuttajana kaikki palvelunsa markkinoilta, eikä sillä ole asennustoimintaa eikä omistuksia palvelumarkkinoilla. Uusia urakoitsijoita kannustetaan  mukaan kehittämään palvelumarkkinoita.

Myös materiaalihankinta ja logistiikkapalvelut perustuvat kumppanuuksiin. Asennusmateriaalit ja logistiikka hankitaan tukkuliikkeeltä sekä strategiset materiaalit suoraan tehdassopimuksilla. Elenia edistää toimialan kehitystä tutkimalla uusia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka edellyttävät kansainvälistä tuotehankintaa.

Investoinneista paikallista työllisyyttä
Valtaosa kaapelointihankkeista siirrettään urakoitsijoille toteutukseen puitesopimusten tai tarjouskilpailujen perusteella. Elenia on laajentanut urakoitsijaverkostoaan ja kumppaniverkosto muodostuu suurista ja pk-sektorin yrityksistä. Elenian investointiohjelmalla on merkittävä työllistämisvaikutus yhtiön toiminta-alueella ja eri hankkeet työllistävät vuosittain satoja alan ammattilaisia.

Rakennusalan kausivaihtelun haasteeseen Elenia on kehittänyt yhdessä urakoitsijoitten kanssa projektijohtamisen vuosikellon, jonka avulla ohjataan resurssointia aiempaa tasaisemmin. Lisäksi urakoitsijat ovat kehittäneet voimakaapeleiden talviasennukseen menetelmiä sekä keinoja vähentää sään vaikutusta rakentamiseen.

Järjestelmällistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa
Elenia edistää yhteisrakentamista infrahankkeissa yhdistääkseen yhtiön oman, kaupunkien ja kuntien sekä muiden toimijoiden rakennushankkeet. Tavoitteena ovat sujuvat lupakäytännöt ja maankäyttösopimusten solmiminen. Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä käytäntöjä kaapeleiden sijoittamiseen tiealueille.

Harmaassa taloudessa ja turvallisuudessa nollatoleranssi
Elenialla on nollatoleranssi harmaan talouden ja tapaturmien suhteen, ja yhtiön harmaan talouden vastaiset menettelytavat koskevat koko yhteistyöverkostoa. Ympäristön, turvallisuuden ja laadun seuranta on osa päivittäistä työtä. Elenialla on käytössä rakentamiseen ja yhteistyöhön liittyviä asiakas- ja turvallisuuslupauksia, jotka vahvistavat asiakasluottamusta täsmällisiin ja turvalliseen toimintaan.