Olet täällä

Asiakkaat

Elenialla on 430 000 asiakasta. Suurin asiakasryhmä on asuminen, jonka osuus asiakasmäärästä on 85 % ja siirretystä energiasta 42 %. Toiseksi suurin asiakasryhmä on maatalous, palvelut ja rakentaminen, jonka osuus asiakasmäärästä on 14 % ja siirretystä energiasta 29 %. Teollisuuden osuus on asiakasmäärältään vain 1 %, mutta sen osuus siirretystä energiasta on huomattavat 24 %.