Olet täällä

Polttoaineet

Kotimaista ja paikallista lämpöä 
Elenia Lämpö on vahva edelläkävijä uusiutuvien polttoaineiden käyttäjänä. Pienentääkseen hiilijalanjälkeään Elenia Lämpö on jatkuvasti lisännyt uusiutuvien energialähteiden osuutta polttoaineen käytössään ja parantanut energiatehokkuuttaan. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on lämmöntuotannossa kasvanut jo 68 %:iin. Tämä kehitys vähentää lämmöntuotannon ympäristökuormitusta sekä tuontipolttoaineiden epävakaan hintakehityksen vaikutusta toimintaan.

Suurin osa Elenia Lämmön käyttämistä polttoaineista on kotimaista puuta ja turvetta. Yhtiön kumppaneita polttoainehankinnassa ovat toiset energialaitokset, metsä- ja sahateollisuuden toimijat, metsänhoitoyhdistykset sekä metsä- ja kuljetusalan yrittäjät. Kumppanuuden kehittäminen yhdistää osaamisen, uusia ratkaisuja ja uuden teknologian. Polttoainehankinnan kumppanuus on jatkuvaa toiminnan tarkastelua, jossa avoimen yhteistyön tavoitteena on kustannustehokas, kannattava ja ekologisesti kestävä toiminta. Kotimaisen polttoaineen tuotanto- ja hankintaketjulla on Elenia Lämmön toiminta-alueella merkittävä työllistämisvaikutus.
 
Elenia Lämpö hankkii suurimman osan puupolttoaineestaan pitkäaikaisilla raamisopimuksilla ja turpeen vuosisopimuksilla. Noin kolmannes myydystä lämmöstä ostetaan muilta toimijoilta, useimmiten paikalliselta teollisuudelta, joka myy prosesseissaan syntynyttä lämpöä. Monipuolinen polttoaineiden käyttömahdollisuus takaa luotettavan kaukolämmön tuotannon.