Olet täällä

Asiakkaat

Elenia Lämpö Oy:llä on noin 5 000 asiakassopimusta, joista noin 2 000 on kotitalouksien kanssa. Elenia Lämpö Oy:n lämmittämissä kiinteistöissä asuu noin 85 000 ihmistä 16 jakeluverkoston alueella. 

Elenia Lämpö Oy:n suurin asiakassegmentti on asuinkiinteistöt, joille lämpöenergian kokonaismyynnistä menee 40 %. Yritysasiakkaiden osuus lämpöenergian kokonaismyynnistä on noin 28 % sekä kuntien ja valtion kiinteistöjen osuus noin 28 %. Kaukolämpöliiketoiminnan lisäksi Elenia Lämpö Oy harjoittaa maakaasun paikallisjakelua kuudessa taajamassa suurimpana asiakassegmenttinään teolliset asiakkaat.