Olet täällä

Lämpöliiketoiminta

Elenia Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä ja sähköä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan noin 10 kunnan alueella. Maakaasua käytetään polttoaineena omassa toiminnassa ja jaellaan asiakkaiden tarpeisiin kuudessa taajamassa. Sähköä tuotetaan kantaverkkoon Hämeenlinnassa sijaitsevalla Vanajan voimalaitoksella.

Elenia Lämmöllä on lähes 5 000 asiakassopimusta ja noin 85 000 loppukäyttäjää.  Suomessa on noin 200 kaukolämpöyhtiötä, joista suurin osa on kuntien omistamia. Elenia Lämpö on toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä.

Yhtiön volyymimääräisesti suurimpia asiakkaita ovat kunnat ja kuntien taloyhtiöt, muut asunto-osakeyhtiöt sekä valtion, kaupan ja teollisuuden kiinteistöt. 

Ympäristölle ystävällisen lämmön tuottaja
Keskitetysti tuotettu kaukolämpö mahdollistaa energiatehokkaan ja vähäpäästöisen tuotantotekniikan käyttämisen. Suurissa lämpöverkoissa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla säästetään energiaa, mikä alentaa sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia.

Yhtiö lisää jatkuvasti uusiutuvien energialähteiden osuutta polttoaineen käytössään. Tällä hetkellä noin 90 prosenttia kaukolämmön tuotannossa käytetyistä polttoaineista on kotimaista puuta ja turvetta. Uusiutuvat polttoaineet, lyhyet kuljetusmatkat ja järkevä logistiikka jättävät ympäristöön kevyen jalanjäljen. Toinen Elenia Lämmön keskeisistä kehittämisalueista on tuotannon energiatehokkuuden parantaminen.

Elenian kaukolämpötoiminnoilla on Energiateollisuus ry:n myöntämä Reilu kaukolämpö -laatumerkki. Merkki on osoitus korkeasta laatutasosta sekä tasapuolisesta, asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta.

Kaukolämmöllä vahva markkina-asema
Kaukolämmöllä on Suomessa vahva markkina-asema. Kaukolämpö sopii erityisesti taajamien lämmitysmuodoksi, koska verkkoa ei ole taloudellisesti kannattavaa viedä harvaan rakennetuille alueille.