Olet täällä

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet luovat suuntaviivat Elenia-konsernin toiminnalle. Nämä yhteisesti sovitut periaatteet ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa. Hyvän liiketavan periaatteiden ytimessä ovat tavoitteet olla henkilöstölle rohkeuteen ja jatkuvaan kehittymiseen kannustava työnantaja, sidosryhmille rehti ja hyvä kumppani sekä yhteiskunnalle vastuullinen toimija.

Elenian henkilöstö, hallitus ja kumppanit sitoutuvat noudattamaan tehtävissään eettisiä periaatteita, joita arvioidaan säännöllisesti ja päivitetään tarpeen vaatiessa.

Eettiset periaatteet henkilöstölle (pdf)

Eettiset periaatteet kumppaneille (pdf)