Olet täällä

Arvot

Elenia-konsernissa arvot ovat eettisen ja vastuullisen toiminnan kivijalka. Ne luovat suuntaviivat elenialaisten päivittäiselle työlle ja toimivat ohjenuorina päätöksenteolle. Arvot luovat myös pohjan henkilöstön ja kumppaneiden eettisille ohjeille, joihin henkilöstö ja kumppanimme ovat perehtyneet osana johtamisjärjestelmäämme.
 
Tavoitteenamme on olla henkilöstölle rohkeuteen ja jatkuvaan kehittämiseen kannustava työnantaja, sidosryhmillemme rehti ja hyvä kumppani sekä yhteiskunnalle vastuullinen toimija. Menestyksemme perustuu arvojemme mukaiseen toimintaan ja vahvaan tulosten aikaansaamiseen.
 
Asiakasta lähellä
Asiakas virittää työyhteisömme tavoittelemaan tuloksellisesti uusia tapoja palvella ja kehittää liiketoimintaamme. Pidämme sen, minkä lupaamme.
 
Vastuullinen kumppani
Vaadimme itseltämme ja kumppaneiltamme korkeatasoista vastuullisuutta. Välitämme aktiivisesti omasta ja yhteisestä työhyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
 
Yhdessä aikaansaaminen
Meillä on tekemisen meininki ja tulokset puhuvat puolestamme.
 
Rohkeus uudistua
Rohkeus uudistua vie eteenpäin. Se vaatii asennetta. Tietoon, taitoon ja kokemukseen perustuen viemme eteenpäin omaa ja koko toimialan kehitystä.