Olet täällä

Uutiset

21.4.2016 | 10:46

 
Elenia-konsernin vuosikertomus 2015 on julkaistu. Vuosikertomus kuvaa Elenian vuoden 2015 keskeiset tapahtumat ja kehityksen sekä konsernitilinpäätöksen. 

Vuosikertomus ja tilinpäätökset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: 
http://www.elenia.com/fi/vuosikertomukset
 
Lisätietoja:
Elenia Oy
Tommi Valento
Talous- ja rahoitusjohtaja
+358 40 7208951

27.1.2016 | 15:38

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen pääomaltaan 50 miljoonan euron määräisen tammikuussa 2031 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,641%. Joukkovelkakirja on laskettu liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa ja se on listattu Lontoon pörssissä. 

Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Yhtiön hallinnassa on noin 67 000 kilometriä sähkönjakeluverkkoa ja se toimii yli 100 kaupungin ja kunnan alueella. Sähkönjakelun kokonaisvolyymi vuonna 2014 oli 6112 gigawattituntia.

25.1.2016 | 12:25

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat 115 miljoonaan euroon vuonna 2016. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Elenian pitkän aikavälin investointiohjelma parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja edistää myös paikallista työllisyyttä. Elenia rakentaa tänä vuonna säävarmaa sähköverkkoa noin 2 500 kilometriä. Sähköverkon maakaapeloinnin tekee yhtiön laaja urakointiverkosto verkkoalueen kaikissa maakunnissa.

15.1.2016 | 10:11

Lakeside Networks Investments S.a. r.l.:n osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet Elenia Finance Oyj:lle aloittaneensa strategisen arvioinnin intresseistään Lakeside Networks Investments S.a r.l.:ssa ja sen tytäryhtiöissä (Elenia-konserni). Elenia Finance Oyj ei odota, että tällä strategisella arvioinnilla on olennaista vaikutusta Elenia-konsernin asiakkaille, työntekijöille tai liiketoiminnoille.

Tämän strategisen arvioinnin lopputuloksena mahdollisesti tehtävistä päätöksistä ei ole varmuutta.

2.12.2015 | 12:41

Elenia Palvelut Oy:n määräaikainen palvelusopimus Vattenfall Oy:n asiakaspalvelun tuottamisesta päättyy tammikuussa 2016. Elenia Palvelut Oy aloitti yhteistoimintaneuvottelut 19.10.2015 asiakaspalvelun sopeuttamisesta muuttuvaan tilanteeseen. Neuvottelut päätettiin 1.12.2015.

Elenia Palvelut Oy on päättänyt keskittää toimintansa Tampereelle kevään 2016 aikana ja päättää yhtiön toiminnan Helsingissä. Muutoksen seurauksena Elenia Palvelut Oy irtisanoo 33 työntekijää Helsingistä.

Lisätietoja: Ville Sihvola, toimitusjohtaja, Elenia Palvelut Oy, puh. 040 560 1595.

13.11.2015 | 11:07
Elenia Lämpö Oy uudistaa operatiivista organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä.

13.10.2015 | 8:43

Elenia suunnittelee asiakaspalvelun keskittämistä Tampereelle. Tällä hetkellä Elenian asiakaspalvelu toimii Tampereella ja Helsingissä.

Elenia Palvelut Oy tuottaa asiakaspalvelua Elenia-konserniin kuuluville yhtiöille sekä Vattenfallille. Vattenfallille tuotettava asiakaspalvelu perustuu siirtymäkauden määräaikaiseen palvelusopimukseen, joka tehtiin Vattenfallin myytyä Elenialle Suomen sähköverkko- ja lämpöliiketoimintansa tammikuussa 2012. Määräaikainen sopimus Vattenfallin kanssa päättyy tammikuussa 2016.

20.8.2015 | 10:25

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen yhdysvaltalaiselle institutionaaliselle sijoittajalle pääomaltaan 75 miljoonan euron määräisen elokuussa 2030 erääntyvän velkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,684 %. 

Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Yhtiön hallinnassa on noin 67 000 kilometriä sähkönjakeluverkkoa ja se toimii yli 100 kaupungin ja kunnan alueella. Sähkönjakelun kokonaisvolyymi vuonna 2014 oli 6 112 gigawattituntia.

24.6.2015 | 13:20

KTM, OTM Tommi Valento on nimitetty Elenia Oy:n talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä Elenia Finance Oyj:n hallituksen jäseneksi 1.8.2015 alkaen.

Tommi Valento tulee Elenian palvelukseen Pohjolan Voima Oy:n rahoitusjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa KPMG Oy Ab:ssa rahoituksen neuvonantotehtävissä sekä pankkisektorilla Kaupthing ja Pohjola pankeissa.

24.6.2015 | 13:07

DI Jorma Myllymäki, Elenia Oy:n verkkojohtaja, on nimitetty Elenia Oy:n hallituksen jäseneksi 1.7.2015 alkaen.

Sivut