Olet täällä

Uutiset

16.2.2017 | 9:30

Alijäämä vuosilta 2016–2017 on ennakkoarviolta lähes 90 miljoonaa euroa

Sähköverkkoyhtiöitä valvova Energiavirasto julkaisi tänään sähköverkkotoiminnan tuoton yli- ja alijäämät valvontajaksolta 2012–2015. Elenia Oy:n ylijäämä, noin 79 miljoonaa euroa vuosilta 2012–2015, tasautuu kuluvalla valvontajaksolla. Alijäämä vuosilta 2016–2017 on ennakkoarviolta lähes 90 miljoonaa euroa.

13.1.2017 | 14:02

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat yli 120 miljoonaan euroon vuonna 2017. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.
 
Elenian pitkän aikavälin investointiohjelma parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta ja edistää myös paikallista työllisyyttä. Elenia rakentaa tänä vuonna säävarmaa sähköverkkoa noin 3000 kilometriä. Sähköverkon maakaapeloinnin tekee yhtiön laaja urakointiverkosto verkkoalueen kaikissa maakunnissa.
 

22.12.2016 | 8:12

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen kanadalaiselle institutionaaliselle sijoittajalle pääomaltaan 25 miljoonan euron määräisen joulukuussa 2031 erääntyvän velkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,515 %.  

15.12.2016 | 7:57

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen yhdysvaltalaiselle institutionaaliselle sijoittajalle 100 miljoonan euron edestä velkakirjalainoja seuraavasti: 

29 miljoonaa euroa, korko 2.22 %, erääntymisajankohta 2029
29 miljoonaa euroa, korko 2.38 %, erääntymisajankohta 2031
42 miljoonaa euroa, korko 2.50 %, erääntymisajankohta 2033

2.12.2016 | 16:34

Elenia Oy:n hallituksen kokoonpano on muuttunut. Peter Lyneham on jättänyt Elenia Oy:n hallitusjäsenyyden 1.12.2016. Elenia Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi on 1.12.2016 nimitetty Robert Clark.
 

 

26.9.2016 | 14:06

Sähköverkkoyhtiö Elenia on solminut pitkän aikavälin kumppanuudet verkon rakentamiseen ja kunnossapitoon. Nyt tehtyihin vuosisopimuksiin kuuluu sähköverkon rakentamista ja kunnossapitoa, sähkökatkojen vianhoitoa sekä asiakkaiden tilaamia palvelutöitä. Sopimusaika optioineen on seitsemän vuotta ja sopimusten arvo on vuositasolla reilut 30 miljoonaa euroa. 

Elenian vuosisopimuskumppanit helmikuusta 2017 alkaen ovat Pohjolan Werkonrakennus Oy, Empower PN Oy, Eltel Networks Oy, Voiman Oy sekä Sähkömirake Oy ja Relacom Finland Oy.

26.8.2016 | 15:07

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen pääomaltaan 30 miljoonan euron määräisen elokuussa 2034 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,170 %. Joukkovelkakirja on laskettu liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa ja se on listattu Lontoon pörssissä.
 
Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Yhtiön hallinnassa on noin 67 600 kilometriä sähkönjakeluverkkoa ja se toimii yli 100 kaupungin ja kunnan alueella. Sähkönjakelun kokonaisvolyymi vuonna 2015 oli 5994 gigawattituntia.

23.6.2016 | 9:44

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen yhdysvaltalaiselle institutionaaliselle sijoittajalle pääomaltaan 25 miljoonan euron määräisen kesäkuussa 2031 erääntyvän velkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,243 %.  
 
Elenia Oy on Suomen toiseksi suurin sähkönjakeluverkon haltija. Yhtiön hallinnassa on noin 67 600 kilometriä sähkönjakeluverkkoa ja se toimii yli 100 kaupungin ja kunnan alueella. Sähkönjakelun kokonaisvolyymi vuonna 2015 oli 5994 gigawattituntia.
 

21.6.2016 | 15:58

Elenia Lämpö Oy:n hallituksen kokoonpano on muuttunut. Andrew Cox on jättänyt Elenia Lämpö Oy:n hallitusjäsenyyden 15.6.2016. Elenia Lämpö Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi on 21.6.2016 nimitetty Anna Dellis.

6.5.2016 | 14:17

Elenia Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Elenia Finance Oyj on laskenut liikkeeseen pääomaltaan 27 miljoonan euron määräisen toukokuussa 2029 erääntyvän joukkovelkakirjalainan, jonka kiinteä korko on 2,259 %. Joukkovelkakirja on laskettu liikkeeseen joukkovelkakirjalainaohjelman puitteissa ja se on listattu Lontoon pörssissä.  
 

Sivut