Olet täällä

Uutiset

6.6.2019 | 13:29

Älykäs sähköverkko uudistuu osaksi ilmastoratkaisujen ydintä
Vastuullisuus on Elenian toiminnan perusta. Elenian ensimmäisessä verkko- ja asiakaspalveluliiketoiminnan kattavassa vastuullisuusraportissa kerromme kehittämistyömme tuloksista ja tavoitteista.

8.2.2019 | 14:20

Elenia Finance Oyj:n osakkeenomistaja, Elenia Oy, on ilmoittanut Elenia Finance Oyj:lle aloittaneensa strategisen arvioinnin intresseistään Elenia Lämpö Oy:ssä ja sen osakkuusyhtiössä. Tämän strategisen arvioinnin lopputuloksena mahdollisesti tehtävistä päätöksistä ei ole varmuutta.

24.1.2019 | 14:21

Investoinnit säävarmaan sähköverkkoon vähentävät myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja asiakkaille ja myrskykustannuksia jo reippaasti. Sähköverkon maakaapelointi näkyi Aapeli-talvimyrskyn aikana aiempaa selvästi vähempinä sähkökatkoina. Ilman maakaapelointia sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut arviolta kolminkertainen. Säävarman sähköverkon maakaapeloinnin ansiosta myös Aapelin kustannukset jäivät selvästi aiempaa vähäisemmiksi.  

23.1.2019 | 11:41

Elenia jatkaa pitkän aikavälin investointiohjelmaansa ja tämän vuoden suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat 145 miljoonaan euroon. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viime vuonna yhtiön investoinnit toimitusvarmuuteen ylittivät 140 miljoonaa euroa.

28.12.2018 | 11:54

Elenia Lämpö Oy on Elenia-konsernin lämpöliiketoimintaa harjoittava yhtiö, joka omistaa Vanajan voimalaitoksen Hämeenlinnassa. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) 16.11.2015 tekemän ympäristölupapäätöksen mukaan Vanajan voimalaitoksen K4-kattila ei täytä suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) (SUPO-asetus) mukaisia edellytyksiä, joiden perusteella Vanajan voimalaitokseen voitaisiin soveltaa ns. vanhoja olemassa olevia laitoksia koskevia poikkeuksia päästöraja-arvoihin.

21.12.2018 | 15:58

Elenia on sopinut 150 miljoonan euron lainasta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Elenian pitkän aikavälin investointisuunnitelma korostaa ilmajohtoverkon korvaamista maakaapeloinnilla, jotta varmistetaan sähkön jatkuva saatavuus.

15.11.2018 | 13:55

Elenia Lämpö on tehnyt investointipäätöksen Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen uudistamisesta ja merkittävänä osana investointia on uuden biopolttoaineita käyttävän kattilan hankinta. Uusi kattila on tavoitteena ottaa käyttöön 2020. Tällöin Elenia Lämmön uusiutuvien polttoaineiden osuus Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa nousee reilusti yli 80 %:iin.  Kattilan toimittaa Valmet Technologies Oy.

19.9.2018 | 12:25

Elenia osallistui viime kesänä ensimmäistä kertaa kansainväliseen infrastruktuurialan vastuullisuutta mittaavaan Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin eli GRESB Infrastructure Assessmentiin. Elenia sai arvioinnissa täydet viisi tähteä. Arvioinnissa oli mukana Elenian kaikki liiketoiminnat.

13.9.2018 | 9:52

TkT Jouni Pylvänäinen on nimitetty Elenia Oy:n strategiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.9.2018 alkaen.

26.6.2018 | 14:01

Sähköverkkoyhtiö Elenian siirtohinta nousee elokuun alusta keskimäärin 6,1 prosenttia. Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala perustelee hinnanmuutosta sähkönjakelun uudistamisella tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäväksi.

Sivut