Olet täällä

Uutiset

3.3.2020 | 14:25

Elenian investointiohjelma sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi etenee suunnitellusti. Tämän vuoden investoinnit sähköverkkoon ovat reilut 160 miljoonaa euroa. Verkon uudistushankkeet jakautuvat yhtiön koko alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

3.1.2020 | 11:51
Elenia-konsernin palveluliiketoiminnan yhtiö, Elenia Palvelut Oy, toimii Elenia-konsernin emoyhtiönä 1.1.2020 alkaen. Tapani Liuhala jatkaa konsernin toimitusjohtajana. Ville Sihvola on nimitetty Elenian Palvelut Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Jorma Myllymäki on nimitetty Elenian sähköverkkoliiketoiminnan yhtiön, Elenia Oy:n, varatoimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen.

10.9.2019 | 10:30

Elenia kaikkien infra-alan toimijoiden vertailussa Euroopassa 3. ja maailmassa 5.

30.8.2019 | 14:32

Sähköverkkoyhtiö Elenia nostaa siirtohintaa syyskuun alusta keskimäärin 6,5 prosenttia. Hinnanmuutoksen perusteena on sähkönjakelun uudistaminen asiakkaiden arjen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäväksi.

1.7.2019 | 12:06

Elenia-konsernin emoyhtiö Elenia Oy on tehnyt sopimuksen Elenia Lämpö Oy:n myynnistä SL Capital Infrastructure II SCSP:lle, DIF Infrastructure V Coöperatief U.A:lle and LPPI Infrastructure Investments LP:lle.

6.6.2019 | 13:29

Älykäs sähköverkko uudistuu osaksi ilmastoratkaisujen ydintä
Vastuullisuus on Elenian toiminnan perusta. Elenian ensimmäisessä verkko- ja asiakaspalveluliiketoiminnan kattavassa vastuullisuusraportissa kerromme kehittämistyömme tuloksista ja tavoitteista.

8.2.2019 | 14:20

Elenia Finance Oyj:n osakkeenomistaja, Elenia Oy, on ilmoittanut Elenia Finance Oyj:lle aloittaneensa strategisen arvioinnin intresseistään Elenia Lämpö Oy:ssä ja sen osakkuusyhtiössä. Tämän strategisen arvioinnin lopputuloksena mahdollisesti tehtävistä päätöksistä ei ole varmuutta.

24.1.2019 | 14:21

Investoinnit säävarmaan sähköverkkoon vähentävät myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja asiakkaille ja myrskykustannuksia jo reippaasti. Sähköverkon maakaapelointi näkyi Aapeli-talvimyrskyn aikana aiempaa selvästi vähempinä sähkökatkoina. Ilman maakaapelointia sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut arviolta kolminkertainen. Säävarman sähköverkon maakaapeloinnin ansiosta myös Aapelin kustannukset jäivät selvästi aiempaa vähäisemmiksi.  

23.1.2019 | 11:41

Elenia jatkaa pitkän aikavälin investointiohjelmaansa ja tämän vuoden suunnitellut investoinnit sähköverkkoon nousevat 145 miljoonaan euroon. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viime vuonna yhtiön investoinnit toimitusvarmuuteen ylittivät 140 miljoonaa euroa.

28.12.2018 | 11:54

Elenia Lämpö Oy on Elenia-konsernin lämpöliiketoimintaa harjoittava yhtiö, joka omistaa Vanajan voimalaitoksen Hämeenlinnassa. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) 16.11.2015 tekemän ympäristölupapäätöksen mukaan Vanajan voimalaitoksen K4-kattila ei täytä suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) (SUPO-asetus) mukaisia edellytyksiä, joiden perusteella Vanajan voimalaitokseen voitaisiin soveltaa ns. vanhoja olemassa olevia laitoksia koskevia poikkeuksia päästöraja-arvoihin.

Sivut