Olet täällä

Uutiset

10.9.2019 | 10:30

Elenia kaikkien infra-alan toimijoiden vertailussa Euroopassa 3. ja maailmassa 5.

30.8.2019 | 14:32

Sähköverkkoyhtiö Elenia nostaa siirtohintaa syyskuun alusta keskimäärin 6,5 prosenttia. Hinnanmuutoksen perusteena on sähkönjakelun uudistaminen asiakkaiden arjen ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäväksi.

1.7.2019 | 12:06

Elenia-konsernin emoyhtiö Elenia Oy on tehnyt sopimuksen Elenia Lämpö Oy:n myynnistä SL Capital Infrastructure II SCSP:lle, DIF Infrastructure V Coöperatief U.A:lle and LPPI Infrastructure Investments LP:lle.

6.6.2019 | 13:29

Älykäs sähköverkko uudistuu osaksi ilmastoratkaisujen ydintä
Vastuullisuus on Elenian toiminnan perusta. Elenian ensimmäisessä verkko- ja asiakaspalveluliiketoiminnan kattavassa vastuullisuusraportissa kerromme kehittämistyömme tuloksista ja tavoitteista.

8.2.2019 | 14:20

Elenia Finance Oyj:n osakkeenomistaja, Elenia Oy, on ilmoittanut Elenia Finance Oyj:lle aloittaneensa strategisen arvioinnin intresseistään Elenia Lämpö Oy:ssä ja sen osakkuusyhtiössä. Tämän strategisen arvioinnin lopputuloksena mahdollisesti tehtävistä päätöksistä ei ole varmuutta.

24.1.2019 | 14:21

Investoinnit säävarmaan sähköverkkoon vähentävät myrskyjen aiheuttamia sähkökatkoja asiakkaille ja myrskykustannuksia jo reippaasti. Sähköverkon maakaapelointi näkyi Aapeli-talvimyrskyn aikana aiempaa selvästi vähempinä sähkökatkoina. Ilman maakaapelointia sähköttömien asiakkaiden määrä olisi ollut arviolta kolminkertainen. Säävarman sähköverkon maakaapeloinnin ansiosta myös Aapelin kustannukset jäivät selvästi aiempaa vähäisemmiksi.  

23.1.2019 | 11:41

Elenia continues the long-term investment programme and this year company´s planned network investments exceed EUR 145 million. The investments are made in all operational areas of Elenia including Häme, Pirkanmaa, Central Finland as well as Southern and Northern Ostrobothnia. Last year company’s investments in security of supply exceeded EUR 140 million.

28.12.2018 | 11:54

Elenia Lämpö Oy on Elenia-konsernin lämpöliiketoimintaa harjoittava yhtiö, joka omistaa Vanajan voimalaitoksen Hämeenlinnassa. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) 16.11.2015 tekemän ympäristölupapäätöksen mukaan Vanajan voimalaitoksen K4-kattila ei täytä suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) (SUPO-asetus) mukaisia edellytyksiä, joiden perusteella Vanajan voimalaitokseen voitaisiin soveltaa ns. vanhoja olemassa olevia laitoksia koskevia poikkeuksia päästöraja-arvoihin.

21.12.2018 | 15:58

Elenia on sopinut 150 miljoonan euron lainasta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Elenian pitkän aikavälin investointisuunnitelma korostaa ilmajohtoverkon korvaamista maakaapeloinnilla, jotta varmistetaan sähkön jatkuva saatavuus.

15.11.2018 | 13:55

Elenia Lämpö on tehnyt investointipäätöksen Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen uudistamisesta ja merkittävänä osana investointia on uuden biopolttoaineita käyttävän kattilan hankinta. Uusi kattila on tavoitteena ottaa käyttöön 2020. Tällöin Elenia Lämmön uusiutuvien polttoaineiden osuus Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa nousee reilusti yli 80 %:iin.  Kattilan toimittaa Valmet Technologies Oy.

Sivut