Tervetuloa Elenialle

Sähkönjakelu- ja lämpöratkaisut ovat palvelumme arjen sujumiseen joka päivä.

Uutiset

  Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisulla (12.12.2018) ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Elenia-konsernin liiketoimintaan

  28.12.2018 11:54

  Elenia Lämpö Oy on Elenia-konsernin lämpöliiketoimintaa harjoittava yhtiö, joka omistaa Vanajan voimalaitoksen Hämeenlinnassa. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (AVI) 16.11.2015 tekemän ympäristölupapäätöksen mukaan Vanajan voimalaitoksen K4-kattila ei täytä suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) (SUPO-asetus) mukaisia edellytyksiä, joiden perusteella Vanajan voimalaitokseen voitaisiin soveltaa ns. vanhoja olemassa olevia laitoksia koskevia poikkeuksia päästöraja-arvoihin.

  Lue lisää

  Laina EIP:ltä

  21.12.2018 15:58

  Elenia on sopinut 150 miljoonan euron lainasta Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Elenian pitkän aikavälin investointisuunnitelma korostaa ilmajohtoverkon korvaamista maakaapeloinnilla, jotta varmistetaan sähkön jatkuva saatavuus.

  Lue lisää

  Mediatiedote 15.11.2018: Elenia Lämpö investoi noin 30 miljoonaa Hämeenlinnan kaukolämmön tuotantoon

  15.11.2018 13:55

  Elenia Lämpö on tehnyt investointipäätöksen Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen uudistamisesta ja merkittävänä osana investointia on uuden biopolttoaineita käyttävän kattilan hankinta. Uusi kattila on tavoitteena ottaa käyttöön 2020. Tällöin Elenia Lämmön uusiutuvien polttoaineiden osuus Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannossa nousee reilusti yli 80 %:iin.  Kattilan toimittaa Valmet Technologies Oy.

  Lue lisää
Kaikki uutiset