You are here

Elenian investoinnit säävarmaan sähköverkkoon nousevat 100 miljoonaan euroon tänä vuonna

”Sähköverkkojen tullessa uusimisikään on aika rakentaa säävarmaa sähkönjakelua. Näin vastaamme tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin”, sanoo Elenia Oy:n toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Sähköverkkoyhtiö Elenian suunnitellut investoinnit nousevat tänä vuonna 100 miljoonaan euroon. Investoinnit jakautuvat koko yhtiön alueelle Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomeen sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalle.

”Pitkän aikavälin investointiohjelmamme merkitsee paljon paikallista työtä. Se on näinä aikoina varmasti hyvä asia.” toimitusjohtaja Liuhala sanoo.

Elenian tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 %:iin. Elenian aloittaessa hankkeensa vuonna 2009 sen maakaapelointiaste oli alle 20 %. Nyt yhtiön kaapelointiaste lähestyy 30 %. 

”Sähkönkäyttäjien oikeutettu vaatimus on varma sähkönsaanti, ja sitä edellyttää maamme kilpailukykykin. Investointiohjelmamme tuo kaupunkitasoista sähkönjakelua haja-asutusalueille,” Liuhala toteaa.

”Viime vuoden lopun myrskyt osoittivat jälleen kerran miten sähkökatkot vaikeuttavat elämää ja synnyttävät taloudellisia menetyksiä. Laajat sähkökatkot saavat aikaan vakavia häiriöitä yhteiskunnan normaalille toiminnalle.” Liuhala perustelee yhtiön investointilinjauksia. 

”Tehokkainkaan viankorjaus ei poista tosiasiaa, että ikääntyvät ilmajohtoverkot ovat alttiina vaurioille. Sähkönsaanti on huoltovarmuuden sekä yritysten ja kotien arjen kannalta kriittisin peruspalvelu, jonka häiriöitä siedetään yhä vähemmän,” Liuhala korostaa.

”Sähköverkkoyhtiönä olemme rakentaneet vuodesta 2009 lähtien ainoastaan säävarmaa, maakaapeloitua verkkoa. Päätös rakennustavan muutoksesta perustui tekemäämme kehitystyöhön yliopistojen, laitevalmistajien sekä verkon- ja maanrakennusurakoitsijoitten kanssa.” Liuhala taustoittaa.

Sähköverkot ovat laajalti saavuttamassa käyttöikänsä pään. Suomi sähköistettiin pääosin 1950 - 1970 -luvuilla ja sähköverkko on laajentunut vuosikymmenten mittaan. Sähköverkon taloudellinen käyttöikä on pitkä, 40 - 50 vuotta. Jakeluverkkoa on maassamme noin 375 000 kilometriä, josta ilmajohtoina on noin kaksikolmannesta, näin erityisesti kaupunkien ulkopuolella.

Share this page:
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon